Pětikaretní Stud Poker - pokračování

Pětikaretní Stud Poker

Forem hry poker je velké množství, dnes si ukážeme a popíšeme méně hranou formu, a to Pětikaretní Stud Poker. Mezi hráči není tolik rozšířená, i přesto, že dala základ Sedmikaretnímu Stud Pokeru a především v současnosti nejoblíbenější poker Texas Hold´em. Jeho podstatou je totiž tvorba kombinace z karet, kdy několik z nich vidí protihráči. 

Oproti původní a více známe formě Draw je v této hře rozdíl, že se rozdají dvě karty, přičemž jedna zůstává lícem dolů a jedna se otočí lícem nahoru. Ten, kdo má nejsilnější kartu začíná sázet, neuplatňuje se tedy pravidlo sázejícího po levici dealera. Průběh sázení je pak totožný s jinými druhy pokeru, tedy možností vsadit, dorovnat, navýšit sázku nebo karty položit. V dalším kole se rozdá a otočí každému hráči karta lícem nahoru a opět začíná sázet hráč s nejsilnější kombinací. Takto se pokračuje až do rozdání páté karty. Vyhrává ten, kdo zůstal ve hře a má lepší kombinaci než soupeř. 

U této hry je důležité sledovat karty hráčů a rozmyslet si, zda další sázka je oproti banku výhodná, tedy zda bychom nepodstupovali zvýšené riziko za malý výnos. Jelikož vidíme karty soupeřů, můžeme jednodušeji propočítat pravděpodobnost a zjednodušit si tak rozhodování při sázení.

Herní styly v pokeru - pokračování

V minulém článku jsme si uvedli dva herní styly, které jsou v pokeru značně rozšířené. Jsou totiž charakteristické pro začínající hráče a těch je oproti těm profesionálním mnohem více. Neznamená to však, že i zkušení hráči nemohou občas těchto stylů využít.

Nyní si popíšeme agresivnější herní styly. Mezi ně patří tzv. "loose" hráč. Charakteristické pro tohoto hráče je, že se účastní téměř jakékoliv hry a jeho cílem je podívat se minimálně na flop, tedy dočkat se momentu, kdy byly dorovnány blindy a případné sázky a tři základní karty jsou vyloženy na stůl. Je těžké určit hráče spadajícího do této skupiny, protože dokud se nepochlubí párkrát svými kartami, nevíme, zda se účastní každé hry bez ohledu na jeho kombinaci nebo mu prostě chodí dobré karty, které jsou hratelné. Často se stává, že dotyčný dorovná jakoukoliv sázku, ale nikdy ji nebude navyšovat.

Dalším typem hráče je "very agressive". Jak už název napovídá, jedná se o hráče, který hraje velice přímočaře a je schopný vsázet či navyšovat sázky na průměrné karty. Jeho hlavní motivací je zbavit se ostatních protihráčů agresivním sázením. S takovýmto hráčem se doporučuje hrát pouze silné kombinace, jelikož máme velkou pravděpodobnost, že vsazenou částku dorovná.

Posledním stylem je "maniac". Takový hráč sází neustále a přemrštěné částky i přesto, že na ruce má naprosto podprůměrné karty. Zde jakákoliv proti - taktika odpadá a doporučuje se doufat ve štěstí. Všechny uvedené styly nemají striktní hranice a můžou se prolínat. Stejně tak je běžné, že zkušení hráči styly neustále kombinují, aby si je nemohl protihráč zaškatulkovat.

Herní styly v pokeru

Jako v každé hře, tak i v pokeru existuje několik herních stylů. Ty rozřazují hráče do pomyslných
kategorií a zkušeným hráčům, kteří rozpoznají herní styl soupeře, v mnohém pomůže. Poker není jen
o rozdaných kartách, ale i strategii, kterou hráč zvolí. Záleží také na počtu hráčů ve hře, pozice hráče
a zkušenostech. Až větší množství her a pozorování hry ostatních získá hráč dostatek znalostí, aby si
svůj styl nejen našel, ale aby i dokázal zařadit své protihráče do určitých skupin a z této skutečnosti
dále vycházet. To pomůže hráči přizpůsobit se a zvolit po každé jinou taktiku dle hráče, s kterým
zrovna bojuje o žetony.

Jako první si představíme herní styl "weak". Tato hra je charakteristická pro začínající hráče, jelikož
ještě nevědí, jak co nejlépe využít kombinaci karet pro svůj prospěch. I když má na ruce slušné karty,
lehce podlehne nátlaku protihráče a raději karty položí z obavy, že nemá dostatečně silné karty.
Uveďme si příklad, jak se takový weak hráč chová. Na weak hráče, který sedí na poslední pozici v
kole, jde sázka. Ten i když má vyšší kombinaci, tak pouze dorovná. Ve hře zůstávají pouze dva hráči,
přičemž v následujícím kole protihráč vsadí. Weak hráč karty pokládá a nechává si tak ujít šanci
zajímavé kombinace, protože je malá pravděpodobnost, že protihráči karta došla. Tím ponechal
hráče ve hře a ten ji má zcela ve své režii.

Další početnou skupinou jsou hráči nazývaní "tight player". Jsou typičtí, že hrají pouze ty nejsilnější
kombinace. Jde jen o okamžik, než se prozradí, například odhalením karet při výhře. Pokud předtím
nikdy karty neodhalil a chlubí se, je to jasný adept na tuto skupinu. Nikdy nevsadí, pokud si není
naprosto jistý svou pozicí. Ideálním příkladem je, pokud je tento hráč na big blindu a protihráč na
malém blindu zvýší sázku. Pokud hráč nemá silnou kombinaci, pokládá a protihráč získává jeho
základní sázku. Jestliže tight player vsází, dá se předpokládat, že má silnou kombinaci.

Tento výčet herních stylů si příště rozšíříme o další, mnohem zajímavější styly.

Poker Draw

Pokud se chcete naučit všechny varianty pokeru, je nutné si alespoň párkrát zahrát prvotní formu, která dala tvář všem dalším variacím. Poker Draw je nejstarší hranou formou pokeru a i dnes má mnoho fanoušků.

Jak hra probíhá? Určí se dealer, který začne rozdávat karty. Hry se může či nemusí účastnit. Každému hráči se rozdá 5 karet lícem dolů. Hráč po dealerově levici zahajuje hru, a to dvojím způsobem. Buďto otevře sázku a vloží určitou sumu peněz nebo sázku nedá a přechází se na dalšího hráče v pořadí.

Otevírání a navyšování sázek se řídí stejným pravidlem jako u ostatních forem pokeru. Pokud jeden hráč otevře sázku, následující hráč může buď dorovnat (Call), zvýšit (Raise) nebo karty položit (Fold) a ve hře již dále nepokračovat. Tento postup jede dokolečka, dokud poslední hráč částku nedorovná. Jestliže bude jediný sázející a všichni karty položí, stává se vítězem. Pokud je ale vsazeno více hráči, hra pokračuje výměnou karet. Vyměnit se může od jedné až po všechny karty, ale hráč si musí uvědomit, že počtem měněných karet napovídá soupeři o svých kartách.

Hra pokračuje dalším kolem sázek, přičemž jako první sázející je ten, který v předchozím kolem dával první sázku. Po
ukončení druhého kola sázení se karty odkrývají, samozřejmě jen ti, kteří dorovnali sázku. Ti co se hry neúčastnili nemají povinnost karty odkrývat. Vítězem je hráč se silnější kombinací. U této hry je důležité, kolik karet hráč mění. Tím totiž může jak napovídat soupeři, tak ho i zmást.