Slovník potřebných pojmů pro hraní Pokeru

Action - (1) Možnost k tahu ve hře. Pokud se zdá, že hráč neuskuteční svůj tah, dealer ho upozorní: „Your action, sir“ neboli „Vaše akce“ (2) Sázky a navýšení, tedy časté bet a raise. “Pokud na stůl dorazí třetí srdce a pozorujeme spoustu akce, můžeme předpokládat, že někdo má flush.“

Ante – Malá částka, kterou přispívá každý hráč do potu na počátku každé hry. Většina her hold’em nemá ante, jako výchozí peníze pro pot slouží „blindy“.

All-In – Jedná se o vyčerpání zásoby žetonů během vsázení či dorovnávání. Během probíhající hry nemá hráč možnost sáhnout do kapsy pro další peníze. Pokud již zásobu vyčerpal, je vytvořen postranní pot, na kterém se nepodílí. Nicméně je tu stále pot, ve kterém má žetony a který může vyhrát. Příklad: „Chudák Bob. Má čtveřici proti full housu, ale je v all-inu s nižší sázkou.“

Backdoor – Situace, kdy chytneme turn i river a utvoříme postupku či flush. Například předpokládejme, že máme A-7. Na na flop přijde A-6-4. Vsadíme a jsme dorovnáni. Turn je T, všichni check. A na river dorazí J. Máme „backdoor“ nut flush. Podívejte se také na „runner“.

Bad Beat – V případě, že hand s malou procentuální úspěšností na výhru porazí velmi favorizovanou hand. Používá se k vyjádření skutečnosti, že vítěz potu se svými kartami neměl žádný důvod být v potu a jen velké štěstí zapříčinilo, že chytl jedinou kartu, kterou k výhře potřeboval. Nemusíme dávat příklady; sami jich za svou pokerovou kariéru uslyšíte víc než dost.

Big Blind – Větší ze dvou blindů, typicky používaný ve hrách hold'em. Big Blind je pravidelná sázka prvního kola. Podívejte se také na „blind“ a „small blind“.

Blank – Karta na stole, u které se nepředpokládá, že by významným způsobem ovlivnila situaci ve hře. Pokud je flop A-J-T , tak následná 2 na turn je považována za nepodstatnou, tedy „blank“ kartu. V jiném případě však 2„blank“ být nemusí.

Blind – Vynucená (též částečná) sázka vložená jedním nebo více hráči před rozdáním karet. Blindy bývají vkládány hráči bezprostředně po levici od „buttonu“. Podívejte se také na „live blind.“

Board (Stůl) - Všechny společné karty v hold'emu – flop, turn a river dohromady. Příklad: „Na stole nebylo ani jedno srdce.“

Bottom Pair (Spodní pár) – Jedná se o pár utvořený z nejnižší karty na flopu. Pokud máme A-6, a na flopu se objeví K-T-6, flopnuli jsme bottom pair.

Burn – Znamená vyřadit vrchní kartu z balíčku, hodnotou dolů. Děje se tak mezi každým kolem sázek před vytažením další společné karty či karet. Je to obrana proti některým hráčům, kteří rozpoznávají nebo se snaží zahlédnout následné karty.

Button – Bílý plastový disk, který označuje dealera. Také užíváno k označení hráče, který je na pozici buttonu. Příklad: „Koukněte, button zvyšuje.“

Buy – (1) Neboli „buy the pot“, čili koupě potu. Pokud blafujeme, tak doufáme, že si pot „koupíme“ rovnou, bez případného dorovnání soupeřů. (2) Neboli „buy the button“, čili koupě buttonu. Jedná se o vsazení (bet) či navýšení (raise) v případě, že doufáme ve složení (fold) karet hráčů mezi námi a buttonem. Tento tah nám umožní hrát jako poslední v následném kole sázek.

Call (Dorovnat) - Znamená vložit do banku částku peněz rovnající se výši posledního vsazení (tzn. betu nebo raisu). V angličtině se též setkáváme s hovorovější verzí, pojmem „see“.

Calling Station - Slabý, pasivní hráč, který často pouze dorovnává, ale téměř nezvyšuje a nepokládá. Jedná se o typ hráče, kterého uvítáme v naší hře.

Cap - Vložit poslední povolenou sázku v tomto kole sázek. Bývá to nejčastěji třetí nebo čtvrté navýšení (raise). Dealeři v Kalifornii se zálibou říkají „Capitola“ nebo „Cappuccino“.

Case - Poslední karta z balíčku, která zaručuje vítěznou kombinaci. Příklad: „Na flop přijde J-8-3; máme na ruce pár kluků, protihráč má na ruce pár osmiček. Následně na river dojde další osmička. Protihráč tím poráží náš full house.

Center Pot (Hlavní bank) - První bank vytvořený během pokerové handy, protiklad jednoho nebo více „postranních“ banků vzniklých v případě, že jeden nebo více hráčů šlo „all-in“. V angličtině též jako „main pot“.

Check - 1) Nevsadit, ovšem s případnou možností callu nebo raisu v tomto kole sázek. Totožné se sázkou nula dolarů. 2) Další výraz pro žeton.

Check Raise - Check a poté navýšení (raise) v případě, že hráč za námi vsadil (bet). Příležitostně můžeme slyšet, že to není fér nebo etické. Pouhé žvásty. Téměř všechna kasina povolují check-raising. Navíc je to důležitá pokerová taktika. Je zvláště užitečná v nízkolimitovému hold’emu, kde potřebujeme okázale projevit svou převahu, abychom zúžili herní pole, pokud máme nejlepší handu.

Cold Call - Dorovnání (call) více než jedné sázky v jedné akci. Například předpokládejme, že první hráč po big blindu navýší (raise). Nyní kdokoliv hrající po něm musí dorovnat (call) dvě sázky. Je tu rozdíl oproti dorovnání jedné sázky a poté dorovnání až následného navýšení.

Come Hand - Draw hand, neboli nedokončená kombinace (pravděpodobně z terminologie hry „craps“)

Community Cards (Společné karty) - Karty ležící uprostřed stolu barvou nahoru, které jsou společné pro všechny hráče ve hrách typu Hold’em a Omaha.

Complete Hand - Hand, která reprezentuje všech pět karet – postupka, barva, full house nebo postupka v barvě

Connector - Startovní hand v Hold’emu, ve které jsou dvě karty v pozici vedle sebe. Příklad: KQ, 76.

Counterfeit (Znehodnocení) - Znehodnocení hand v případě, že společné karty naší handu duplikují. Příklad: máme 87, flop přinese 9-T-J a máme tedy postupku. Na turn přijde 8. To napodobilo naši hand a tím ji téměř znehodnotilo.

Crack - Porážka handy – nejčastěji dobré handy. Zaslechneme často v souvislosti s párem es: „Už potřetí dnes večer má esa narazila (cracked)“.

Cripple (Ochromení) - či "to cripple the deck" (ochromit balíček). Myslíme tím, že vlastníme většinu nebo všechny karty, které někdo potřebuje na aktuálním stole. Pokud máme pár králů a další dva králové se objeví na flopu, tak jsme ochromili balíček („crippled the deck“).

Dealer - Je hráč, který aktuálně (nebo teoreticky) rozdává karty. I když je přítomný profesionální dealer (v kasinu či pokerové herně) nebo automatický dealer (online), tak je nezbytné identifikovat hráče,  který by měl rozdávat karty. Je to z důvodu přidělení blindů, taktéž systém sázek postupuje směrem nalevo od dealera. Funkce dealera je doplněna značkou nazývanou „dealer button“, která putuje okolo stolu ve směru hodinových ručiček a přesunuje se k následujícímu hráči po dokončení každé hry.

Dominated Hand (Podružná handa) - Jedná se o handu, která bude téměř vždy prohrávající vůči lepším handám, které lidé obvykle hrají. Například, K3 je podružné („dominated“) proti KQ. S výjimkou neobvyklých flopů (např. 3-3-X, K-3-X) bude vždy prohrávající proti KQ.

Draw - Nastává v případě, že naše hand ještě není dobrá, nicméně se takovou stane, pokud přijdou ty správné karty. Příklad: „Dorovnal jsem (příp. call), protože jsem měl dobré draw.“

Draw Dead - Pokus o sestavení takové hand, která i když přijde, nevyhraje bank. Pokud máme flush draw a náš protihráč má full house, jsme „drawing dead“. Pochopitelně, není to záviděníhodná situace.

Equity - „Spravedlivý“ podíl na banku. Pokud bank obsahuje $80 a my máme 50% šanci na výhru, poté máme $40 equity na banku. Tento termín je dosti imaginární, neboť můžeme vyhrát buď $80 nebo $0, ale poskytuje nám představu, jakou můžeme „předpokládat“ výhru.

Expectation (Předpoklad) -(1) Částka, kterou předpokládáme jako průměrný zisk, pokud budeme hrát tímto stylem. Například předpokládejme, že vložíme $10 do banku s $50 a máme draw, které se s úspěšností 25% promění ve vítěznou kombinaci. Ve třech případech že čtyř, naše draw zůstane nedokončeno a tratíme $10, celkově tedy $30. Nicméně v posledním případě sestavíme z našeho draw vítěznou kombinaci a získáme $50. Náš celkový zisk po těchto čtyřech průměrných hrách je $50-$30 = $20, průměrně $5 na hru. A tak dorovnání $10 přináší předpoklad (expectation) získání $5. (2) Částka, kterou předpokládáme jako výsledek hry na pokerovém stole v daném časovém období. Předpokládejme, že během 100 hodin hraní vyhrajeme $527. Poté náš předpoklad (expectation) je $5,27/h. Samozřejmě, že nelze určit přesnou částku za hodinu (a některé hodiny budeme i prohrávat), nicméně nám expectation slouží jako jedno z měřítek našich očekávaných příjmů.

Extra Blind - Blind vložený hráčem, který vstupuje do hry, vrací se do hry nebo jinak mění svou pozici u stolu. Podívejte se také na „blind“ a „post“.

Family Pot (Rodinný pot) - Bank, do kterého všichni (nebo téměř všichni) hráči dorovnali (call) před flopem.

Fast - Neboli „play fast“ čili rychlá hra. Míněno hrát agresivně, vsázet (bet) a navyšovat (call), jak jen to situace dovolí. Příklad: „Pokud jsme flopnuli set a současně hrozí flush draw, měli bychom popřemýšlet o rychlé hře“.

Favorite - Pokerová handa, která je statisticky favoritem na výhru.

Flop - První tři společné karty, vyložené barvou nahoru.

Fold - Přijít o možnost vyhrát aktuální bank v pokeru. Složit nebo zahodit svou handu, oproti možnosti dorovnání (call) či zvýšení sázky (bet, raise).

Foul - Hra, která se z nějakého důvodu nemůže hrát. Hráč, jehož handa je chybná, nemůže mít nárok na žádnou část banku . Příklad: „Skončil se třemi kartami po flopu, tak dealer prohlásil jeho handu za chybnou (foul).

Free Card (Karta zdarma) - Turnová nebo riverová karta, na kterou nemusíme dorovnávat (call) sázku, současně je tato situace důsledkem naší předchozí hry. Například, pokud jsme na buttonu a zvyšujeme (raise) s flush draw na flopu, náš protihráč může jen checknout na turnu. Pokud se náš flush zkompletuje, můžeme vsázet. Pokud na něj stále čekáme, můžeme též jen checknout a dostat riverovou kartu zadarmo „for free“.

Free Roll - Jeden z hráčů, kteří se aktuálně dělí o bank a má možnost bank získat. Například, máme A-Q, a náš protihráč drží A-Q. Flop je Q-5-T. V tuto chvíli se hráči o bank dělí, nicméně je tu ještě možnost volného průběhu situace (free rolling), jelikož můžeme vyhrát celý bank , ale náš protihráč už nikoliv. Pokud již nepřijde křížová karta, rozdělí se hráči o bank . Pokud přijde, vyhrajeme celý bank my.

Gutshot Straight – Postupka doplněná zevnitř. Pokud máme 9-8, na flop přijde 7-5-2, a turn je 6, pak máme postupku doplněnou zevnitř, tedy gutshot straight.

Heads Up - Bank , kterého se účastní jen dva hráči. Příklad: „Byl to heads up na turnu.“

Hit - Neboli „the flop hit me“, čili „flop mě trefil“. Myslíme tím, že flop obsahuje karty, které pomůžou naší handě. Pokud máme AK a na flop dojde K-7-2, flop nás trefil.

Hole Cards (Vlastní karty) - Karty rozdané barvou dolů pouze hráči – nejobvykleji užívané při označení prvních dvou karet v Hold'emu anebo prvních čtyřech karet v Omaze.

House - Organizovaný běh hry. Příklad: „Námi vložené dva dolary na buttonu jsou už doma (goes to the house)“.

Implied Odds - Pravděpodobnost výhry banku (pot odds), která momentálně neodpovídá reálnému stavu. Nicméně může být zahrnuta do našich propočtů, neboť v případě sestavení vítězné kombinace předpokládáme získání dalších sázek. Například, můžeme dorovnat (call) s flush draw na turnu i v případě, že nemáme tu správnou pravděpodobnost výhry banku , tzn. bank odds 4:1 (takové hodnotě se rovná naše šance na sestavení flush neboli barvy), jelikož jsme přesvědčeni, že pokud barvu opravdu sestavíme, vyhrajeme další sázky protihráče.

Inside Straight Draw - Čekání na kartu s konkrétní hodnotou při sestavování postupky. Například, hráč drží 9-5 a společně s kartami na stole 2-7-6 může sestavit postupku s jakoukoliv osmičkou. Tento termín je také známý jako „gutshot straight draw“.

Jackpot - Speciální bonus vyplacený hráči, který prohrál s velmi dobrou handou. V hold'emu bývá za takovou prohru brána porážka full housu s esy či ještě lepší handou. V některých velkých pokerových klubech v jižní Kalifornii bývá jackpot i více než $50 000. Jackpot je samozřejmě financován z části peněz odvedených herně na poplatcích, neboli „raku“.

Kicker - Samostatná karta, která se užívá k rozlišení dvou téměř totožných hand. Například předpokládejme, že máme AK a náš protihráč má AQ. Pokud flop přinese eso, tak máme oba pár es, ovšem my máme krále jako kickera. Kicker může být velmi důležitý v hold'emu.

Live Blind - Vynucená sázka od jednoho či více hráčů před rozdáním karet. Přívlastkem „live“ neboli „živý“ myslíme to, že tito hráči mohou nadále zvyšovat ve chvíli, když se k nim vrátí hra.

Maniac - Hráč, který předvádí spoustu hyperagresivních zvýšení, sázek a blufů. Opravdový maniak není dobrý hráč, protože hra v jeho podání je velký hazard. Nezapomínejme, že hráč příležitostně hrající jako maniak a tímto matoucí své protihráče, je skutečně nebezpečný.

Muck - Položené vyřazené karty před dealerem. Používá se i jako sloveso. Příklad: „Již neměl žádné outs, tak položil a skryl (he mucked) svou handu.“

No-Limit- Varianta pokeru, ve které hráči mohou vsadit jakýkoliv počet svých žetonů, kdykoliv jsou na tahu. No-limit je velmi rozdílný od limit pokeru. Nejlepší publikace o no-limit pokeru je Super/System od Doyle Brunsona.

Nuts - Nejlepší možná kombinace sestavená z vlastních karet (hole cards) a karet na stole (board cards). Pokud je na stole K-J -T-4 -2 , pak A -X  jsou nuts. Příležitostně můžeme zaslechnout tento termín použitý pro nejlepší možnou handu v určité kategorii i přesto, že se nejedná o celkové nuts. Pokud se vrátíme k výše zmíněnému příkladu, pak ten kdo drží A-Q , může prohlásit, že má nuts postupku.

Offsuit (Mimo barvu) - Startovní kombinace v hold'emu, která obsahuje dvě karty rozdílné barvy.

One-Gap - Startovní kombinace v hold'emu, která obsahuje dvě karty oddělené od sebe jedinou kartou, tedy J9s či 64.

Open-Ended Straight Draw - Čekání na jednu ze dvou karet určité hodnoty, díky níž sestavíme postupku. Například hráč držící 9-8 může společně s kartami na stole 2-7-6 sestavit postupku buď s desítkou (6-7-8-9-T) nebo s pětkou (5-6-7-8-9). V tomto kontextu je také znám termín „up-and-down straight draw“.

Out - Karta, díky které se stane naše handa vítěznou. Normálně tento termín slýcháme v množném čísle. „Jakákoliv pika doplní mou barvu, mám tedy devět outs.“

Outrun - Být poražen. Příklad: „Susie předstihla (outran) můj set, když na river chytla barvu.“.

Overcall - Dorovnání (call) sázky v případě, že jeden či více hráčů už také dorovnali.

Overcard (Vyšší karta) – Vyšší karta než jakákoliv karta na stole. Například pokud máme AQ a na flop přijde J-7-3, nemáme pár, ale máme dvě vyšší karty (overcards).

Overpair - Pár na ruce vyšší než jakákoliv karta na flopu. Pokud máme QQ a na flop přijde J-8-3, poté máme overpair.

Pay Off (Doplacení) – Dorovnání (call) sázky ve hře, ve které protihráč reprezentuje handu, kterou nemůžeme porazit, nicméně bank je už dostatečně velký na ospravedlnění našeho dorovnání. Příklad: „On to hrál přesně jako kdyby měl barvu, ale já měl nejlepší trojici, tak jsem ho doplatil (I paid him off)“.

Play the Board (Hrát karty na stole) - Jedná se o takový show down (tzn. konečné ukázání karet), ve kterém hole cards (vlastní karty) nejsou lepší než společné karty na stole. Například, pokud máme 22 a na stole je 4-4-9-9-A (bez možnosti barvy), potom musíme hrát karty na stole (play the board), tzn. k sestavení nejlepší možné kombinace nevyužijeme vlastní karty. Nesmíme ale zapomínat, že pokud hrajeme karty na stole, nejlepší čeho můžeme dosáhnout je dělení banku.

Pocket (Karty na ruce) - Naše osobní karty, které máme na ruce a vidíme pouze my. Například: „Má na ruce šestky (pocket sixes).“ Nebo: „Měl jsem eso-král na ruce.“

Pocket Pair (Pár na ruce) - Startovní kombinace v hold'emu se dvěma kartami stejné hodnoty tvořící pár. Příklad: „Měl jsem velké páry na ruce sedmkrát v první hodině. Chceš se zeptat ještě na něco?“

Post (Vložit) – Znamená vložit sázku v podobě blindu. Ta je většinou požadována, když si poprvé přisedneme v herně ke stolu. Můžete být také požádáni o vložení blindu, pokud měníte místo u stolu na místo vzdálené od blindů. Příklad: hráč opouští místo u stolu a zaujme jiné takovým způsobem, že se vzdálí od blindů. Aby mohl dostat karty, je po něm požadován blind. Podívejte se také na „Extra blind“.

Pot-Limit - Jedná se o verzi pokeru, v níž může hráč vsadit maximálně částku rovnající se velikosti banku, a to kdykoliv je na tahu. Stejně jako no-limit, je to odlišná varianta hry od limit pokeru.

Pot Odds (Pravděpodobnost výhry banku) - Částka peněz v banku v porovnání s částkou, kterou musíme vložit, abychom mohli pokračovat ve hře. Předpokládejme, že je $60 v banku. Někdo vsadí $6, a tak bank nyní obsahuje $66. Nyní nás stojí dorovnání (call) $6, takže naše pot odds jsou 11:1. To znamená, že pokud naše šance na nejlepší handu jsou přinejmenším 1 případ z 12, můžeme dorovnat. Pot odds můžeme také aplikovat na draw. Máme například draw na jistou barvu (nut flush) a čekáme na jednu kartu. V tomto případě nám naše barva dojde s pravděpodobností 1:4. Pokud nás stojí dorovnání $8, pak v banku musí být okolo $32 (včetně posledních sázek), aby naše dorovnání bylo správné.

Protect (Ochrana) - (1) Ponechat ruku nebo žeton na svých kartách. Předcházíme tak vyřazení naší handy nebo náhodnému odebrání dealerem. (2) Investovat do banku další peníze v případě, že jsme již vložili blindy, a i proto se nechceme vzdát hry. Příklad: „On si bude vždy chránit blindy, bez ohledu na to, jak špatné má karty.“

Quads (Čtveřice) - Čtyři karty stejné hodnoty.

Ragged (Nesourodý) - Jedná se o flop či karty na stole, které nevypadají na to, že by výrazně někomu pomohly. Flop, který přinese J-6-2 , vypadá nesourodě.

Rainbow (Duha) - Flop, který obsahuje tři karty rozdílných barev. Tím pádem se vylučuje možnost barvy (flush) na turnu. Termínem „Rainbow“ můžeme také myslet všechny board cards, které neobsahují více než dvě karty stejné barvy, takže není možná barva (flush).

Raise (Navýšení) - Navýšení současné sázky.

Rake (Poplatek casinu) - Část peněz vyňatých z každého banku dealerem. Je to příjem pro casino nebo hernu.

Rank (Hodnota) - Numerická hodnota karty (bez přihlédnutí k její barvě). Příklad: „kluk“, „sedmička“.

Represent (Prezentace) - Hrát takovým způsobem, jako bychom drželi určitou handu. Pokud například navyšujeme (raise) před flopem a poté, když na flop přijde eso, navyšujeme znovu, chtěli bychom prezentovat přinejmenším eso s dobrým kickerem.

Ring Game - Běžná pokerová hra, chápaná jako opak turnaje. Také uváděná jako „live“ neboli živá hra, protože ve hře jsou skutečné peníze namísto turnajových žetonů.

River - Pátá a poslední společná karta vyložená barvou nahoru. Také známa jako „fifth street“. Metafora riveru („řeky“ v doslovném překladu) přináší vděčná pokerová klišé, např. „Potopil se na riveru.“

Rock - Hráč, který hraje velmi „tight“, neboli konzervativně a svázaně. Navyšuje jen s nejlepšími kartami. Bývá velmi dobře čitelný: pokud navyšuje ke konci, můžeme zahazovat skoro vše, neboť to signalizuje nuts.

Runner – Nejčastěji řekneme „runner-runner“ v případě, že popisujeme handu, která se může proměnit ve vítěznou kombinaci jen za podmínky, že ty správné karty dojdou na turn i river. Příklad: „Došla mu runner-runner barva, která přebila mou trojici.“

Scare Card (Děsivá karta) – Karta, která může poslat nejlepší handu do koše. Pokud držíme T-8a na flop přijde Q-J-9 , máme skoro zaručeno, že držíme nejlepší kombinaci. Nicméně na turnu se objeví Tkterá je pro nás děsivá a nyní můžeme být snadno poraženi.

Second Pair (Druhý nejvyšší pár) -  Pár s druhou nejvyšší kartou na flopu. Pokud máme A-T, a na flop přijde K-T-6, držíme po flopu second pair, neboli druhý nejvyšší pár. Podívejte se také na „top pair“.

Sell (Prodat) – Také jako „prodat handu“. Ve spread-limit hře to znamená vsázet méně než maximum, pokud máme velmi silnou handu. Doufáme totiž v to, že menší sázka bude dorovnána, zatímco maximální sázka by dorovnána být nemusela.

Semi-Bluff – Silný pokerový manévr, o kterém se poprvé zmínil David Sklansky. Jedná se o vsazení (bet) nebo navýšení (raise) v naději, že nebudeme dorovnáni. Ovšem pokud dorovnáni budeme, stále máme určitou pravděpodobnost na výhru. Volba semi-bluffu je namístě, pokud se nejeví jako vhodný krok sázka na hodnotu karet ani sázka v podobě čistého blufu. Nicméně semi-bluf jako kombinace těchto dvou kroků může být vhodnou hrou. Příklad: máme K-Q, a flop je T-5-J. Pokud na tomto flopu vsadíme, je to semi-bluf. Pravděpodobně nemáme nejlepší handu a rádi bychom viděli, jak naši soupeři okamžitě pokládají. V případě, že budeme dorovnáni, můžeme vylepšit naši handu s turnem či riverem.

Set (Trojice) – Tři karty stejného druhu. Dvě z těchto tří musíme mít na ruce a zbylá jedna je na stole.

Short Stack – Počet žetonů, který je nesrovnatelný s ostatními hráči u stolu. Pokud máme $10 a všichni ostatní u stolu mají přes $100, hrajeme na short stacku.

Showdown – Moment, ve kterém všichni hráči zbylí ve hře ukáží své karty, aby určili, kdo má nejlepší handu – tj. po čtvrtém kole sázek. Samozřejmě, že pokud některá ze sázek nebo navýšení nebude dorovnána, hra se nedostane na showdown.

Side Pot (Postranní bank) – bank, na kterém se hráč nepodílí, protože je u konce se zásobou žetonů. Příklad: Aleš vsadil $6, Béďa dorovnal $6 a Cyril též dorovnal, ovšem už má jen $2. Je tedy vytvořen postranní bank obsahující $8, který můžou vyhrát Aleš i Béďa, ale ne Cyril. Nicméně Cyril stále může vyhrát hlavní bank.

Slow Play – Způsob hry, ve kterém prezentuji silnou handu jako slabou, a tak zůstane více hráčů ve hře.

Small Blind – Menší ze dvou blindů. Využívá se v hold'emu. Normálně bývá small blind mezi třetinou až dvěma třetinami ze základní sázky prvního kola. Podívejte se také na "big blind" a "blind."

Smooth Call - volně přeloženo jako hladký či spořádaný call - často naznačuje slow play silné handy. Příklad: „Flopnul jsem nut flush, ale poté co chlapík přede mnou vsadil, jsem jen spořádaně dorovnal – nepotřeboval jsem nikoho vyplašit.“

Split Pot (Dělený bank) – bank, který je rozdělen mezi dva nebo více hráčů, neboť mají shodné handy.

Split Two Pair – Handa obsahující dva páry, ve které se jedna karta z každého páru vyskytuje na stole. Příklad: máme T9 a flop je T-9-5, takže máme „dva splitové páry“. Tato situace je porovnatelná s jinou, ve které máme též dva páry, nicméně jeden z nich je na stole. Příklad: máme na ruce T9 a na flopu se objeví 9-5-5.

Spread-limit – Struktura sázek, ve které může hráč vsadit jakoukoliv sázku v určeném rozpětí pro každé kolo. Typická struktura pro spread-limit je $2-$6, přičemž hráč může vsadit nejméně $2 a nejvíce $6 v každém kole.

Straddle – Nepovinná a zvláštní blindová sázka, typická pro hráče nalevo od big blindu, která se rovná dvojnásobku big blindu. Je to účinné navýšení a vyvíjí tlak na hráče, kteří chtějí hrát, aby zaplatili dvojitou sázku. Kromě toho hráč hrající straddle variantu táhne poslední v řadě před flopem a může tak znovu navýšit (re-raise).

String Bet – Sázka (častěji navýšení), při které hráč nevloží najednou všechny žetony potřebné pro navýšení do banku. Jestliže výslovně neohlásí navýšení, může být přinucen k odvolání sázky a pouhému dorovnání. Tímto se předchází neetickému chování, při kterém hráč vloží dostatek žetonů na dorovnání (call) a pozoruje, jaký efekt má jeho tah a případně poté zvýší (raise).

Structured – Určeno k definování struktury sázek v pokerových hrách. Typické definování strukturovaného hold'emu spočívá ve stanovení částky pro vsázení (bet) a navýšení (raise) před a po  flopu, poté zdvojnásobení částky na turnu a riveru. Příklad u $2-$4 strukturovaného hold'emu: před a po flopu jsou sázky i navýšení $2; na turnu a riveru jsou sázky i navýšení $4.

Suited – Startovní hand v hold'emu, která obsahuje dvě karty stejné barvy. Příklad: „Rozhodl jsem se hrát J-3, bylo to totiž v barvě.“

Table Stakes (Sázky na stole) – Pokerové pravidlo, které nám říká, že si hráč nesmí během hry přidávat peníze na stůl ze svých zdrojů. Může do banku vložit pouze částku, která mu patří na stole. Pokud hráč přijde o všechny žetony během hry, je vytvořen postranní bank, na kterém se nepodílí. Všechny herny se drží pravidla sázek na stole. Některé definice se navíc liší v tom, že hráč nesmí odebrat žetony ze stolu během hry. I když se toto pravidlo nemusí explicitně uvádět jako „table stakes“, je všeobecně dodržováno ve veřejných pokerových hrách.

Tell – Vodítko nebo pomůcka, kterou nám hráč nevědomě dává. Může se jednat o sílu handy, o náznacích dalších kroků apod. Možná termín „tell“ vznikl ze slova telegraf, anebo jen významově přejímá obsah anglického slova tell, tzn. říkat, vypovědět.

Tilt – Hrát divoce a nedbale. Hráč říká, že je v tiltu, pokud nehraje svůj standard, pouští se do příliš mnoha her, zkouší divoké blufy, navyšuje se špatnými handami, apod.

Time (Čas) – Přerušení času na základě žádosti hráče, během něhož se rozhoduje, jaké budou jeho další kroky. Jednoduše: „Čas, prosím!“. Pokud hráč nedostane požadovaný čas a podstatná část hráčů je ještě za ním, může krupier rozhodnout, že svou handu položil (fold). (2) Částka pro hernu vybíraná buď na buttonu nebo po každé půlhodince. Je to další cesta pro hernu, jak vybírat poplatky. Podobně jako heslo „rake“.

Toke (Drobné) – Malá částka peněz (často $0,50 či $1) darovaná dealerovi od vítěze banku. Poměrně často tvoří většinu dealerova příjmu.

Top Pair (Nejvyšší pár) – Pár s nejvyšší kartou na flopu. Pokud máme A-Q, a flop přinese Q-T-6, flopnuli jsme top pár. Podobně též heslo „second pair“.

Top Set – Nejvyšší možná trojice. Příklad: máme T-T, a flop přinese T -8-9, V tomto případě máme po flopu nejvyšší možný set - top set.

Top Two – Dva páry v případě, že společně s našimi dvěma kartami na ruce jsou spárovány dvě nejvyšší karty na stole.

Top and Bottom – Dva páry v případě, že společně s našimi dvěma kartami na ruce jsou spárovány nejvyšší a nejnižší karta na stole.

Trips (Trojice) – Tři karty stejné hodnoty.

Turn – Čtvrtá společná karta, obrácená barvou nahoru. Také známá jako "fourth street".

Under the Gun (Pod palbou) – Pozice hráče, který je jako první na tahu v kole sázek. Například, pokud jsme nalevo od big blindu, jsme před flopem „pod palbou“.

Underdog – Osoba nebo handa, která není matematicky favoritem na výhru banku. Například, pokud po flopu máme čtyři karty na sestavení flushe, jsme něco okolo 2:1 „underdog“ na sestavení našeho flushe na riveru (to znamená, že flush sestavíme průměrně v jednom případu ze tří). Podívejte se také na „dog“.

Value – Také jako „bet for value“. Znamená, že si přejeme, aby soupeř dorovnal (call) naši sázku (na rozdíl od blafu). Většinou z toho důvodu, že máme nejlepší handu. Nicméně to může být také tah na nalákání více hráčů k dorovnání, což má občas pozitivní výsledky.

Variance (Variace) – Rozsah výkyvů nahoru a dolů, které musí náš bankroll přežít. Míra variace se neodvíjí od toho, jak dobře hrajeme. Nicméně čím vyšší variace, tím širší výkyvy našeho bankrollu pozorujeme.